Vergi muafiyetlerini içeren İstanbul Finans Merkezi yasası yayınlandı

Finansal hizmet ihracatı çıkarlarına yüzde 75 kurumlar vergisi muafiyeti 
İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) yönetilmesi ve işletilmesine dair kararlar, İFM’de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyen yasa yayınlandı.

Reuters’in haberine nazaran, finansal hizmet ihracatı niteliğindeki yararlara yüzde 75 kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.

Ofis alanında hizmet verenlere iştirakçi evrakı düzenlenecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan İFM kanununa nazaran, İFM’de ofis alanında faaliyet göstermek üzere iştirakçilere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından iştirakçi evrakı verilecek.

Yurt dışında yerleşik bireylere sundukları finansal hizmetler, ihracat sayılacak
Katılımcı evrakı alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik şahıslara sundukları finansal hizmetler, hizmetten kesin olarak yurt dışında faydalanılması şartıyla, finansal hizmet ihracatı olarak pahalandırılacak.
Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği türev süreçleri, varlık alma yahut satma süreçleri ile yurt içinde yerleşik şahısların tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve süreçleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmeyecek.

İstisna ve indirimler

  • Yasa kapsamında, iştirakçi dokümanı alan finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen yararların yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kaidesiyle, kurum çıkarından indirilecek.
  • Yasaya eklenen süreksiz unsura nazaran, bu oran, kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme devirlerine ilişkin kurum çıkarları için yüzde 100 olarak uygulanacak.
  • Bu periyotlar özel hesap devri tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap devirlerini kapsayacak. Süreçler ile bu süreçler nedeniyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, faaliyetlere ait süreçler her türlü harçtan, bu süreçlere ait düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak.
  • Bu finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettiği işçiye ödenen aylık fiyatın gerçek safi bedelinin; yurt dışında en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bireylerde yüzde 60’ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleksel deneyime sahip şahıslarda ise yüzde 80’i gelir vergisinden muaf olacak.
  • Bu istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan evvelki son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan çalışanın fiyat gelirlerine de uygulanacak.
  • İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair süreçler her türlü harçtan ve bu süreçlere ait düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak.
  • En az 3 ülkede faal olarak faaliyet gösteren iştirakçilerin bölgesel hazine ve finansal idare merkezleri hakkında da bu kararlar uygulanacak.
  • Yasaya eklenen süreksiz unsura nazaran, iştirakçi dokümanı almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, harçlar kanunu yeterince alınması gereken finansal faaliyet harçları, bu 5 yıl mühletle alınmayacak.